MFA + DT Bootcamp 2016

Answering Machines

Alonso Castro (Web),

Jason Brogan (Design),

Qinzi Tan (Code),

Yue Guan,

Tong Zhang,

Teresa Chu,

Seung Ho Jung,

Roxanne Farkas,

Remina Greenfield,

Qinqin Yang,

Kris Li,

Madison Dailey,

Chuyi Sun,

Chengcheng Xiang,

Aaron Lee,

Floppy Disks

Terricka Johnson (Web),

Magnus Pind-Bjerre (Design),

Danli Hu (Code),

Lucien,

Yiying Xiao,

Neil,

Weilin Li,

Nan Huang,

Mi Sung Kim,

Lauren Donohue,

Junyao Liu,

Jing Sun,

Jeana Chesnik,

Hannah Ekman,

Erica Kermani,

Faxxers

Yue Lin (Design),

Jed Segovia (Web),

Audrey Fox (Code),

Xiaojie Yang,

Sydney Adams,

Shuang Cao,

Shenxun Wang,

Qinwen Xing,

Paolo Villanueva,

Nelson Pedro Baiao Vassalo,

Liang Shi,

Kuldeep Gohel,

Jialu Zhang,

Fanyun Peng,

Aimee Abalos,

Joysticks

Soomi Lee (Design),

Catherine Schmitz (Web),

Aditi Surana (Code),

Ziyu,

Xiaoling Chen,

Qihui Wang,

Kabeer,

Jim Pinkenberg,

Jiawei Tang,

Jaeky,

Hsuan Lin,

Hanyu Zhao,

Danielle Sobel,

Andrew Cotter,

Walkmans

Chao-Hui Tu (Web),

Andrew Genualdi (Code),

Alexis Caudle (Design),

Ziqiang He,

Yiqi Sun,

Ying Jiang,

Yaying Zeng,

Tushar Krishnan,

Ting Liu,

Pornsima Duangratana,

Mehtap Aydin,

La Tricia Watford,

Jacob Stone,

Du Ren,

Palm Pilots

Ray Hung (Web),

Jonathan Beilin (Code),

Dana Martens (Design),

Ying He,

Vivian Lee,

Tao Wei,

Sisi Ma,

Seung Won Woo,

Nyantee Asherman,

Noshin Nisa,

Michael Negri,

Man-Ling Huang,

Lin Sun,

Chang Liu,

Brandon Palmer,

Abhishek Gyaneshwar,

Beepers

Jane Mitchell (Web),

Courtney Snavely (Code),

Chuck Kuan (Design),

Zhongyue Zhang,

Zhiyang Xu,

Yuhan Zhang,

Yi Wu,

Tuba Özkan Ozdemir,

Tongkwai Lulin,

Taeyeon Kim,

Leah Takele,

Karla Polo,

Jungsoo Park,

Jieming Yu,

Dian Rachmawati,

Chieh Li Lin,